Att projektera Värme-, Ventilations-, Sanitets- och Komfortkylanläggningar är kärnan i vår verksamhet.

Här finns kombinationen av erfarenhet, helhetssyn och lyhördhet som gör att vi blir en konstruktiv partner till våra kunder.

Lamda har det lilla företagets personliga prägel med stor kompetens och erfarenhet där vi värnar om den personliga kontakten med våra kunder.

Exempel på våra tjänster:

PROGRAM- / UTREDNINGSSKEDET
   
* Mål-/funktionsformulering
    * Utredningar
    * Budgetkalkyler

SYSTEMHANDLINGSSKEDET
   
* Alternativstudier och systemanalyser
    * Utredningar
    * Systemval
    * Kalkyler

BYGGHANDLINGSSKEDET
   
* Projektering med moderna IT-hjälpmedel
    * Projekteringssamordning, installation
    * Entrepredadkalkyler

PRODUKTIONS- / FÖRVALTNINGSSKEDE
    * Kontrollarbete
    * Installationssamordning
    * Funktionsprovningar
    * VVS-, CE- samt OVK-besiktningar

Projektering VVS Ventilation