Electrolux Wascator – kvarteret Pannan

Uppdrag avseende projektering vvs i samband med tillbyggnad av nytt laboratorium för provning av tvättmaskiner och torktumlare med tillhörande kontor och lagerytor, totalt ca 5000 m2.
Uppvärmning via fjärrvärme och ventilation typ FTX med komfortkyla för kontor och laboratorium.