Nya Lagavallen

Uppdrag avseende projektering VVS för uppförande nybyggnation av läktarbyggnad, byggnad 01,med tillhörande omklädningsrum, tvättstuga, bollförråd, fjärrvärmecentral samt fläktrum. Ombyggnad av befintliga omklädningsrum i byggnad 04 med helt ny ventilation och sanitär utrustning.

Nytt pumphus, byggnad 06, för bevattning av nyanlagd hybridgräsplan och intilliggande gräsplaner.