Nexans Kabelfabrik

Uppdrag avseende projektering VVS för rör och luftbehandlingsinstallationer i tillbyggnad av produktionslokal Kraftavdelning med en yta av ca 1800 m2 inklusive oljeutryme i del av källare för aluminiumprocess.

Tillbyggnaden är ansluten till befintliga system för uppvärmning samt processkyla via kulvert till personalbyggnad. Ny luftbehandlingsinstallation av FTX system och luftflöde 5 m3/s placerat på entresolplan. Processventilation av oljebemängd luft leds direkt ut i det fria.

Markvärmeslingor installerade utanför inkörsportar för trucktrafik.