Ljungby kommun kv Sländan

Uppdrag avseende projektering VVS för uppförande av flerbostadshus 2080 m2 med 24 lägenheter i fyra våningar inklusive källare med förråd och teknikutrymmen. Uppvärmning via fjärrvärme och radiatorer.

Centralt placerat FTX-aggregat med luftflöde 13/s betjänande hela byggnaden och separat kanaldragning till respektive lägenhet.