Liljas Plast

Uppdrag avseende projektering VVS för nybyggnad av produktionslokaler, lager, in och utlastning samt personalutrymmen med en yta av ca 2750 m2.

Uppvärmning via Elpanna med förberedelse för komplettering av värmepumpinstallation.

Värmeinstallationerna placerade i gemensamt teknikutrymme med processkyla på plan 1.

Luftbehandlingsinstallation FTX system med luftflöde ca 7 m3/s placerad på entresol plan 2.

Uppvärmning i produktionslokal samt lager via värmestripps. Kontor värma via luft/luft värmepump.