DS Smith

Uppdrag avseende projektering VVS för tillbyggnad av industrilokal samt kontor med en yta av ca 10 600 m2.

Luftbehandlingsinstallationer med luftflöde ca 21 m3/s placeras på yttertak för prod.lokal samt kontor. Aggregat för personaldelar i produktion placeras invändigt på tak över omklädnad mm.

Tillbyggnaden av industri skall värmas via ny värmeanläggning. Ny fjärrvärme ansluts till befintlig fjärrvärmeservis.

Uppvärmning i produktions-, lagerlokal via värmestripps och personaldelar uppvärms via radiatorer. Nytt kontor skall värmas via radiatorer som ansluts till befintligt värmesystem för befintligt kontor.

Tillbyggnad av kontor skall ventileras via centralt placerat FTX aggregat kompletterat med komfortkyla som tillförs via aggregat.