Stockholm centralstation

Uppdrag avseende kostnadsberäkning VVS, kyla, för ombyggnad av en yta på ca 8 000 m2 till kontor. Stockholms Centralstation invigdes för 140 år sedan och ombyggnationen och renoveringen innebär bland annat att ta fram och återställa väggar, tak, golv, dörrar, stuckatur och dekorationsmålningar som idag är dolda under mattor och väggskivor. Det som tidigare tagits bort eller inte passar in miljön ersätts med material av hög kvalitet och en varsammodernisering ska skapa ett toppmodernt kontor anno 1872.

Ljungby kommun kv Sländan

Uppdrag avseende projektering VVS för uppförande av flerbostadshus 2080 m2 med 24 lägenheter i fyra våningar inklusive källare med förråd och teknikutrymmen. Uppvärmning via fjärrvärme och radiatorer.

Centralt placerat FTX-aggregat med luftflöde 13/s betjänande hela byggnaden och separat kanaldragning till respektive lägenhet.

Nya Lagavallen

Uppdrag avseende projektering VVS för uppförande nybyggnation av läktarbyggnad, byggnad 01,med tillhörande omklädningsrum, tvättstuga, bollförråd, fjärrvärmecentral samt fläktrum. Ombyggnad av befintliga omklädningsrum i byggnad 04 med helt ny ventilation och sanitär utrustning.

Nytt pumphus, byggnad 06, för bevattning av nyanlagd hybridgräsplan och intilliggande gräsplaner.

Kvarteret Herkules

Uppdrag avseende projektering vvs i samband med omläggning av hela takytan för bibliotek och kontor samt renovering av atriumgård.

Kiruna nya stadshus

Uppdrag avseende kostnadsberäkning VVS för fem stycken tävlingsbidrag för nybyggnad av stadshus med en yta av ca 12 000 m2 i samband med flyttning av Kiruna Stad pga gruvdrift i Kiruna gruva.