Nexans Kabelfabrik

Uppdrag avseende projektering VVS för rör och luftbehandlingsinstallationer i tillbyggnad av produktionslokal Kraftavdelning med en yta av ca 1800 m2 inklusive oljeutryme i del av källare för aluminiumprocess.

Tillbyggnaden är ansluten till befintliga system för uppvärmning samt processkyla via kulvert till personalbyggnad. Ny luftbehandlingsinstallation av FTX system och luftflöde 5 m3/s placerat på entresolplan. Processventilation av oljebemängd luft leds direkt ut i det fria.

Markvärmeslingor installerade utanför inkörsportar för trucktrafik.

Electrolux Wascator – kvarteret Pannan

Uppdrag avseende projektering vvs i samband med tillbyggnad av nytt laboratorium för provning av tvättmaskiner och torktumlare med tillhörande kontor och lagerytor, totalt ca 5000 m2.
Uppvärmning via fjärrvärme och ventilation typ FTX med komfortkyla för kontor och laboratorium.

DS Smith

Uppdrag avseende projektering VVS för tillbyggnad av industrilokal samt kontor med en yta av ca 10 600 m2.

Luftbehandlingsinstallationer med luftflöde ca 21 m3/s placeras på yttertak för prod.lokal samt kontor. Aggregat för personaldelar i produktion placeras invändigt på tak över omklädnad mm.

Tillbyggnaden av industri skall värmas via ny värmeanläggning. Ny fjärrvärme ansluts till befintlig fjärrvärmeservis.

Uppvärmning i produktions-, lagerlokal via värmestripps och personaldelar uppvärms via radiatorer. Nytt kontor skall värmas via radiatorer som ansluts till befintligt värmesystem för befintligt kontor.

Tillbyggnad av kontor skall ventileras via centralt placerat FTX aggregat kompletterat med komfortkyla som tillförs via aggregat.

Liljas Plast

Uppdrag avseende projektering VVS för nybyggnad av produktionslokaler, lager, in och utlastning samt personalutrymmen med en yta av ca 2750 m2.

Uppvärmning via Elpanna med förberedelse för komplettering av värmepumpinstallation.

Värmeinstallationerna placerade i gemensamt teknikutrymme med processkyla på plan 1.

Luftbehandlingsinstallation FTX system med luftflöde ca 7 m3/s placerad på entresol plan 2.

Uppvärmning i produktionslokal samt lager via värmestripps. Kontor värma via luft/luft värmepump.