Lamda Ingenjörsbyrå AB startade i februari 2006 och har sitt säte i Ljungby, med kontor på Garvaren plan 7.

Lamda Ingenjörsbyrå AB har lång och bred erfarenhet av projektering och utveckling av VVS-anläggningar, allt ifrån små enkla byggnader till stora komplexa anläggningar.